Nově vytvořený eshop je v testovacím režimu. Veškeré objednávky akceptujeme.

Naše rady

V této sekci se dozvíte užitečné rady, které Vám prodlouží životnost výrobků, zkvalitní práci s nimi, sníží riziko pracovního úrazu, nebo i odstraní problémy s jejich používáním.
Typ zrna

96A hnědý korund /šedý/

98A světle růžový korund

99A bílý korund barvený červeně

99BA bílý korund

48C černý karbid křemíku

49C zelený karbid křemíku
Tvrdost

E, F, G velmi měkká

H, I, J, K měkká

L, M, N, O střední

P, Q, R, S tvrdá

T, U, V, W, X, Z velmi tvrdá
Některé zásady při broušení

Pro používání brousících kotoučů platí některé všeobecné zásady, z nichž vyjímáme:

 • pro větší úběr materiálu se volí hrubší zrnitost
 • pro tvrdší obrušovaný materiál se volí měkčí kotouč
 • pro broušení materiálů se sklonem k mazlavosti (měď, mosaz, hliník a podobně) se volí brousící kotouč s hrubou zrnitostí
 • čím větší je styčná plocha (styčný oblouk násobený šířkou kotouče) mezi brousícím kotoučem a obrobkem, tím hrubší se volí zrnitost a nižší tvrdost brousícího kotouče
 • pro materiály citlivé na teplotní změny se volí měkčí brousící kotouč
 • pro broušení přerušovaných ploch se volí kotouč tvrdší
 • při broušení obrobku čelem se obvykle volí kotouč měkčí než pro broušení obvodem kotouče
Orovnávání brousících kotoučů

Brousící zrna v kotouči mohou dobře ubírat jen tenkrát, jsou-li ostrá a mají-li nezbytnou mezeru pro třísky. Během broušení se zrna otupí, mezery se zanesou, kotouč se uhladí a někdy se též deformuje jeho povrch. Kotouč pak pálí a nemá možnost řezat.

Orovnáním se zanesený, zalepený a otupený kotouč zdrsní, otevře a poopraví tvar, případně se upraví nový profil.

Pro orovnávání, ostření a profilování brousících kotoučů se používá v zásadě tří druhů nástrojů:

Mechanické orovnávače

 • Profilovací ocelová a litinová kolečka, ocelové zvonečky
 • Zamačkávací kotouče a kladky

Keramické orovnávače

 • Orovnávací kotouče pro přístroje Perplex a Diabolo
 • Pilníky, kameny orovnávací nástroje v trubce
 • Orovnávací kotouče ze slinutého karbidu

Diamanty

Ocelová kolečka slouží ke zdrsňování brousících kotoučů ve středním a jemném zrnění, litinová kolečka pro kotouče hrubovací. Kolečka bývají vlnitá nebo hvězdičkovitá. Někdy se z nich vytvářejí orovnávací garnitury tím, že se kolečka skládají s mezivložkami do sad.

Ke zdrsňování, orovnávání a někdy i k profilování se používají orovnávací kotouče pro přístroje Perplex a Diabolo. Tyto kotouče jsou uloženy ve vhodně konstruovaném držáku. Orovnávací kotouče se nastavují k brousícímu kotouči pod úhlem 3-5°.

Orovnávače s kónickým kotoučem hrncovitým se výhodně používají pro orovnávání nástrojových kotoučů a kotoučů jemných.

Pro profilování a ostření malých kotoučů se používá obrácených kamenů a orovnávačů v trubce.
Deset nejdůležitějších rad pro brusiče

 • Pracovní obvodová rychlost nesmí překročit dovolené hodnoty. U stojanových brusek při nestejně velkých kotoučích se počet otáček řídí podle kotouče většího průměru.
 • K upínání brousících kotoučů používat jen předepsaných přírub a podložek. Obě příruby musí mít stejný průměr.
 • Před upnutím se musí kotouč pečlivě prohlédnout, zda nemá trhlinky. Jasný zvuk při lehkém poklepu je důkazem, že kotouč nebyl dopravou poškozen. Hodí se zvláště pro keramické kotouče.
 • Brousící kotouč musí jít nasunout volně na hřídel, bez násilí.
 • Šrouby nebo matice upínacích přírub přitahovat rovnoměrně bez násilí.
 • Brousící stroje musí být opatřeny ochranným krytem. Stojanové brusky též stavitelnou podpěrou.
 • Vůle mezi podpěrkou a brousícím kotoučem musí se rovnat nejvíce polovině šířky brousícího kotouče, nejvýše však 3 mm.
 • Před broušením je nutné nově upnutý kotouč vyzkoušet při chodu naprázdno při pracovních otáčkách nejméně 5 min., při uzavřeném ochranném krytu a při uzavřeném prostoru. Při této zkoušce musí stát brusič mimo rovinu kotouče.
 • Brousící kotouč je dovoleno orovnávat jen zvlášť k tomu určeným orovnávacím nástrojem.
 • Při broušení i orovnávání brousících kotoučů je nutné používat ochranných brýlí.
Vady při broušení a jejich příčiny

Chyba

Příčina

Brousící kotouč se zamazává a pálí

Brousící kotouč je příliš tvrdý
Zrnitost kotouče je příliš jemná
Obvodová rychlost je příliš veliká
Brousící kotouč je špatně orovnán

Brousící kotouč se příliš rychle opotřebovává

Brousící kotouč je příliš měkký

Brousící kotouč málo ubírá

Brousící kotouč je příliš tvrdý
Zrnitost je příliš jemná

Brousící kotouč neudrží profil

Brousící kotouč je příliš měkký
Zrnitost je příliš hrubá
Počet otáček je příliš malý

Stopy po chvění na obroušené ploše

Bruska nepracuje klidně
Nevyváženost u velkých kotoučů
Ložisko vřetena brusky není v pořádku
Brousící kotouč není správně vyvážen
Brousící kotouč je příliš tvrdý

Rysky na obroušené ploše

nečistota v chladící kapalině

Skvrny na ploše

Brousící kotouč je příliš tvrdý nebo příliš jemný
Posuv je příliš velký
Rychlost obráběného kusu je příliš malá
Chladící kapalina není vhodná

Brousící kotouč tluče

Nesprávné uložení brusky
Brousící kotouč je špatně orovnán
Tabulky

48646.jpg
10 nejdůležitějších pravidel pro brusiče
48647.jpg
48C - kámen, litina
48648.jpg
49C - tvrdokov, SiC, litina, barevné kovy,titan, nerez, ocel do 67HRC, plast, sklolaminát
48649.jpg
96A - ocel
48650.jpg
98A - nerez, ocel, ocel do 67HRC
48651.jpg
99BA+99A - ocel, nerez, litina
48652.jpg
Nejčastější vady při broušení a jejich příčiny
48653.jpg
Tabulka otáček brousících kotoučů
48654.jpg
Tabulka_drsnost povrchu Ra - volbahrubosti (velikosti zrna)
48655.jpg
Tabulka_značení tvaru, rozměrů a specifikace